mobil menu

Teknik Bilgi

Teknik Bilgi

DOĞAL KAUÇUK (NR)

Doğal kauçuk, Hevea Brasiliensis ağacının lateksinden elde edilir.

Kullanma sıcaklığı aralığı -60°C ile 90°C''dir. Yüksek esneklik ve mekanik özellikler gerektiren yerlerde kullanılır. Doğal kauçuğun camsı geçiş sıcaklığının (Tg) –75°C civarında olması, düşük sıcaklık özelliklerinin çok iyi olmasını sağlamaktadır. Devamı

ETİLEN PROPİLEN KAUÇUKLARI (EPM / EPDM)

EPDM kauçuk propilen ve doymamış dienin kopolimerizasyonuyla üretilen bir çeşit polimer materyaldir.

Camsı geçiş sıcaklığı Tg, propilen oranına göre -54ºC ile –64ºC arasında değişmektedir. Bu nedenle düşük sıcaklık özellikleri iyidir. EPM ve EPDM doymuş yapıda olduğundan, ısı, oksijen, ozon ve hava şartlarına karsı direnci çok iyidir. 150ºC’de sürekli kullanılabilirler. Etilen propilen kauçuklarının yağlara ve hidrokarbon solventlere dayanımı iyi değildir. Devamı

NİTRİL KAUÇUK (NBR)

Nitril kauçuk butadien ve akrilonitril monomerlerinin kopolimerizasyonu ile elde edilir. Nitril grubu polar özellik verir, bundan dolayı yağlara, solventlere dayanımı çok iyidir. Özellikle aşınma dayanımı çok iyidir. Yine aynı şekilde NBR hamuruna, PVC ilavesi ile çok iyi ozon dayanımı özellikleri elde edilebilir. Devamı

KLOROPREN KAUÇUK (CR)

2-klor butadienin polimerizasyonu ile elde edilen CR, kristalizasyona eğiliminden dolayı, herhangi bir bilesen katılmadan bile tatmin edici mekanik özelliklere sahiptir. Takviye edilmiş karışımlar, çok iyi kopma dayanımına, aşınma direncine rezilyans özelliklerine ve tekrarlanan esneme dayanımına sahiptir. Aynı şekilde hava şartlarına ve ozona direnci de çok iyidir. Soğuğa dayanımı, kristalizasyon özelliğine ve camsı geçiş sıcaklığına (–45ºC) bağlıdır. Devamı

SİLİKON KAUÇUKLAR (Q)

-60 °C ile 200 °C sıcaklıklar arasında kullanılır. Aralıklı olarak 250°C''ye kadar dayanıklıdır. Yakıtlarda, EP katkılı yağlarda ve yüksek mekanik özellikler gerektiren uygulamalarda önerilmez. UV, ozon ve dış etkenlere karşı mükemmel dayanıklıdır. Çok iyi dielektrik özellikleri vardır. Zor yanıcılığa, iyi elastik özelliklere ve fizyolojik bakımdan zararsızlık özelliklerine sahiptir. Devamı

TERMOPLASTİK ELASTOMERLER (TPE) - SEBS

Doymuş yapılı stiren etilen-bütilen stiren (SEBS) blok kopolimeri ve Polipropilen (PP) karışımlarıdır. Bu karışımlar mükemmel bir elastikiyet, iklim ve kimyasallara dayanım özellikleriyle her türlü teknik uygulamaya uygun olarak formüle edilebilirler. SEBS malzemeler dışarıdan MB kullanılarak rahatlıkla renklendirilebileceği gibi renkli olarak da temin edilebilir. Devamı

TERMOPLASTİK ELASTOMERLER (TPE) - TPV

Dinamik olarak vulkanize edilmiş etilen/propilen (EPDM veya EPM) kauçuğu ve Polipropilen (PP) karışımlarıdır. PP matrisi içinde homojen olarak dağılmış vülkanize EPDM parçacıkları termoplastik gibi işlenebilmelerine rağmen karışımların mükemmel bir kauçuksu-elastikiyet göstermelerini sağlar. Devamı

POLİVİNİL KLÖRÜR (PVC)

Polivinil klorür, (Genelde kısaltılmış olarak PVC diye kullanılır.) Günlük Hayatta oldukça geniş kullanım alanı olan bir plastiktir. Kimyasal endüstrisinde en değerli ürünlerden biridir. Devamı

KAUÇUKLARIN KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

Tamamını inceleyin.